VO Softverove riesenie

Softvérové riešenie

Softvérové riešenie, školenia a marketingová podpora e-commerce – zverejnené 18.09.2019.

01. výzva na predloženie ponuky s podpisom

06. Záznam z prieskumu