Verejne obstaravanie IKT

Nakup IKT a príslušenstva

Softvérové riešenie, školenia a marketingová podpora e-commerce – zverejnené 18.09.2019.

01. výzva na predloženie ponuky s podpisom

06. Záznam z prieskumu

Výzva na predkladanie ponúk – zverejnenie

Záznam z prieskumu trhu