Verejne obstaravanie CNC

Nakup CNC a príslušenstva

Softvérové riešenie, školenia a marketingová podpora e-commerce – zverejnené 18.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1 – špecifikácia zákazky

Príloha 2 – návrh na plnenie kritéria

Príloha 3 – kúpna zmluva