Projekt EFRR

Realizujeme projekt s názvom:

„Stolárstvo OREX inovuje“,
ITMS: 313031L677,

ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie. www.opvai.sk

 

Základné informácie o realizovanom projekte

 

Verejné obstarávanie v rámci projektu:

Nákup CNC obrábacieho centra s príslušenstvom – zverejnené 19.11.2018