Poškodený lak

Poškodený lak

Mechanické poškodenie laku pri eurooknách je hlavnou príčinou neskoršieho fatalného poškodenia celej povrchovej úpravy okna. Plati to pre každé poškodenie, ale hlavne vtedy ak je prerazená vrstva laku až na surové drevo. Môže vzniknúť bežnou neopatrnosťou ale aj napríklad krupobitím! Taketo poškodenie eurookna sa v začiatku nejaví ako vážne, ale po určitej dobe si môžeme všimnúť začernanie okolo miesta poškodenia, ktore sa začne šíriť pod vrstvou laku všetkými smermi, a to už problém je! Príčinou tohto stavu je že drevo nasáva vlhkosť cez poškodené miesto, a vplyvom vlhkosti sa začne vrstva laku oddeľovať od dreva.Preto je dôležité zasiahnuť hneď ako takéto poškodenie vznikne. Miesto poškodenia je nutne ošetriť pôvodne použitým napušťadlom, a po uschnutí pretmeliť farebne zhodným tmelom. Po uschnutí opätovne použijeme napušťadlo a ako posledný krok prelakujeme opravené miesto lazúrovacím lakom pôvodne použitého odtieňa. Takáto oprava laku síce bude viditeľná, ale je účinným prostriedkom ako zabrániť väčším škodám na povrchovej úprave eurookien.  Odtiene farieb ktoré boli použite u vašich eurookien nájdete napísané v záručnom liste ktorý ste dostali pri prebratí okien. Laky na opravu dostanete kúpiť priamo  u nás na firme, alebo vám ich na požiadanie zašleme.V prípade potreby vám takto poškodené okna opravíme my!