projekt EFRR - OREX-stolárstvo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

projekt EFRRRealizujeme projekt s názvom:


„Stolárstvo OREX inovuje“,
ITMS: 313031L677,

ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie.   www.opvai.sk

späť            

Verejné obstarávanie v rámci projektu: 
OREX, stolárstvo - kotakt: 0905340741 orex@orex.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky